top of page
3.jpg
Sesja bez nazwy6655 kopia_edited.jpg

Krystian Propola

HISTORYK | DZIENNIKARZ | BLOGER

Witam serdecznie na mojej osobistej stronie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat mojej pracy, zapraszam do lektury informacji w zakładkach.

O MNIE

O MNIE

Każda historia ma jakiś początek - moja rozpoczęła się w 1995 r. w Rzeszowie. To właśnie z tym miastem związałem pierwsze lata swojego życia i to właśnie tutaj, po obejrzeniu jakichś ilustracji z książki na temat Titanica, w wieku około sześciu lat, zrozumiałem, że to historia jest moim przeznaczeniem.

Oczywiście próbowałem również i innych rzeczy, m.in. pisania do szuflady, judo czy religioznawstwa... Główny przedmiot zainteresowań zawsze pozostawał jednak ten sam. Obecnie zajmuję się naukowo kwestiami pamięci historycznej na obszarze postsowieckim oraz historii w mediach.


Drugim filarem mojej pracy jest dziennikarstwo polityczne. Sam długo poszukiwałem swojej drogi, starając się uczęszczać na spotkania z politykami od prawa do lewa - Grzegorz Braun, Leszek Miller, Ryszard Petru, Jarosław Gowin etc. Choć w dalszym ciągu odnoszę się z szacunkiem np. do myśli monarchistycznej jako filozofii politycznej (swoją działalność rozpoczynałem jako monarchista), to jednak obecnie określam się mianem liberała.

I wbrew temu co niektórzy uważają, sądzę, że zmiany w światopoglądzie to naturalna kolej rzeczy, o ile nie dzieją się przynajmniej raz w tygodniu! Nigdy nie zdecydowałem się jednak na aktywną działalność polityczną. O wiele ważniejsze dla mnie było bowiem przekazywanie informacji, także w formie publicystycznej, a więc pozwalającej na prezentowanie opinii własnych.

Wierzę jednak, że nie jest to koniec mojej drogi. Co będzie dalej? Zobaczymy!

 

ŻYCIORYS

ŻYCIORYS

Doświadczenie zawodowe

 

 • naukowo-dydaktyczne

            2023                                         Nauczyciel kursu adaptacyjnego dla młodzieży ukraińskiej

                                                             Centrum Języków Obcych Germanitas

       2022-2023                                     Nauczyciel kursu adaptacyjnego dla cudzoziemców

                                                             Centrum Języków Obcych Germanitas

            2022                                         Praktyka naukowo-pedagogiczna

                                                             Westfälische Wilhelms-Universität Münster

       2019-2022                                     Praktyka dydaktyczna

                                                             Uniwersytet Rzeszowski

 • dziennikarskie​

       2024-obecnie                               Redaktor naczelny

                                                             Fundacja Misji Obywatelskiej/Podkarpackie Rozmowy

            2023                                         Publicysta

                                                             Fundacja Misji Obywatelskiej/Podkarpackie Rozmowy

       2023-2024                                     Dziennikarz

                                                             Portal Halo Rzeszów

       2022-2023                                     Dziennikarz/Prowadzący program

                                                             Portal Rzeszów Info

       2020-2022                                     Dziennikarz/Prowadzący program

                                                             Portal Rzeszow112.pl (obecnie Halo Rzeszów)

       2017-2018                                     Felietonista

                                                             Miesięcznik "Czas Rzeszowa"

       2016-2018                                     Reporter/Prowadzący audycje

                                                             Akademickie Radio Uniwersytetu Rzeszowskiego Feniks.fm

 • administracyjno-archiwistyczne

            2016                                         Praktyka kancelaryjna

                                                             Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

            2015                                         Praktyka archiwistyczna

                                                             Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Wykształcenie

 • 2021-2023                                     Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

       studia podyplomowe                  Dziennikarstwo i Public Relations

                                                             Tytuł pracy dyplomowej: Wymień i scharakteryzuj mechanizmy                                                                           działania media relations

 

 • 2019-obecnie                               Uniwersytet Rzeszowski

       doktor                                           Szkoła Doktorska UR

                                                             Historia

                                                             Tytuł pracy doktorskiej: Losy Żydów na terenach Związku                                                                                     Sowieckiego i na froncie wschodnim w okresie II wojny                                                                                         światowej - w świetle wydania internetowego amerykańskiego                                                                           czasopisma „Jewriejskij Mir”

                                                             Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR

 

 • 2017-2019                                     Uniwersytet Rzeszowski

       magister                                       Instytut Historii UR

                                                             Historia

                                                             specjalizacja: Historia Europy Środkowo-Wschodniej

                                                             Tytuł pracy magisterskiej: Staroobrzędowcy w polityce caratu w                                                                         latach 1721-1796

                                                             Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR

 

 • 2014-2017                                     Uniwersytet Rzeszowski

       licencjat                                        Instytut Historii UR

                                                             Historia

                                                             specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

                                                             Tytuł pracy licencjackiej: Ku podporządkowaniu Cerkwi. Geneza                                                                         i powstanie Świątobliwego Synodu Rządzącego

                                                             Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

 

Kursy i szkolenia

 •      2023                                         Sztuka negocjacji

                                                             Uniwersytet SWPS

 

 •      2023                                         Podstawy marketingu internetowego

                                                             Google​

 

 •      2023                                         Etykieta w dyplomacji i biznesie

                                                             Uniwersytet SWPS

 •      2023                                         EUinMyRegion Media Trip

                                                             European Commission

 

 •      2023                                         Antisemitism: From Its Origins to the Present

                                                             Yad Vashem - The World Holocaust Remembrance Center

 •      2023                                         Introduction to Digital Journalism

                                                             Reuters

 •      2023                                         Nie daj się dezinformacji!

                                                             Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

 •      2022                                         Lecture Series in Public Archaeology

                                                             University of Rzeszów

 

 •      2022                                         Jak pracować ze studentem z niepełnosprawnością? Wskazówki                                                                  dotyczące dostosowań

                                                             Fundacja Science Watch Polska​​

 •      2021                                         Specjalista ds. Social Media
                                                        Kursy Doszkalające Kar-Group 

 •      2018                                         Mniejszość żydowska w Polsce i innych krajach europejskich -                                                                      sytuacja prawna, kwestie religijne i społeczne

                                                             Chabad Lubawicz Polska

Wolontariat

 •      2023                                         Współprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży ze szkół,                                                                  znajdujących się na terenie gminy Świlcza, z zakresu                                                                                      cyberbezpieczeństwa

 •      2022                                         Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży z                                                                                  podkarpackich szkół podstawowych nt. pracy historyka oraz                                                                        dziennikarza, a także roli historii w mediach. Szkolenia odbyły                                                                      się w następujących placówkach: 

                                                             -12 kwietnia 2022 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w                                                                                     Rzeszowie

                                                             -9 maja 2022 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Stalowej                                                                           Woli

                                                            -10 czerwca 2022 r. - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach

 • 2016-2018                                     Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR                                                                                    (od 2018: Studenckie Koło Historyków UR)                                                                                                      Prezes

 • 2016-2017                                     Sekcja Teatralna Koła Naukowego Rusycystów UR

                                                             Członek

Sprawowane funkcje

 

 • 2018-2019                                     Członek Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 • 2017-2019                                     Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu                                                                            Rzeszowskiego (w latach 2018-2019 Przewodniczący)

 

 • 2016-2018                                     Prezes Koła Naukowego Studentów i Doktorantów Historii UR                                                                    (od 2018 Studenckiego Koła Historyków UR)

 

 • 2015-2017                                     Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu                                                                            Rzeszowskiego

 

 • 2015-2019                                     Członek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego                                                                                    Uniwersytetu Rzeszowskiego

Znajomość języków obcych

 • język angielski (certyfikat B2 First)

 • język rosyjski (certyfikat ТРКИ-II/B2)

 • język niemiecki

​​

W trakcie prowadzenia debaty kandydatów w wyborach do Sejmu RP, Rzeszów 2023 r. (fot. Jakub Wawruch)
Pierwszy skok ze spadochronem, Krosno 2023 r.
Konferencja dziennikarzy z terenów Unii Europejskiej, Bruksela 2023 r.
Pierwszy dzień praktyki naukowo-pedagogicznej, Münster 2022 r.
Praca reporterska na Rynku w Rzeszowie, 2021 r. (za kamerą redaktor naczelny Rzeszow112.pl, Łukasz Kotulak)
Po obronie pracy magisterskiej (od lewej również recenzent, ks. prof. Stanisław Nabywaniec oraz promotor, prof. Wacław Wierzbieniec), Uniwersytet Rzeszowski, 2019 r.
Prowadząc spotkanie Koła Naukowego Studentów i Doktorantów Historii UR, 2017 r.
W Komitecie Organizacyjnym konferencji "COP i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy", Rzeszów 2017
Podczas prowadzenia wywiadu na antenie Radia Feniks.fm, Rzeszów 2016 r.
Kilka słów wstępu przed wykładem prof. Romana Michałowskiego, Uniwersytet Rzeszowski 2016 r.
Z izraelskimi archiwistami - Abishem Shorem i Zvi Lehrerem - w trakcie konferencji nt. galicyjskich Żydów, Boguchwała 2016 r.
DOROBEK NAUKOWY

DOROBEK NAUKOWY

mgr Krystian Kamil Propola
 
Zainteresowania badawcze
 

Artykuły naukowe

 • Propola K., Mojżesz Rubinfeld, Wiktor Grajewski, Jakub Berman: uciekinierzy z Polski w 1939 r. i ich losy, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2022, t. 34, s. 147-161.

 • Propola K., Propaganda and Methods of Persuasion of Post-war Bund Circles on the Example of "The Jewish Labor Bund Bulletin", „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2021, t. 22, z. 3, s. 101-120.

 • Propola K., Galician Tzadikim in the Light of Russian-language Jewish Press. On the Example of the Online Edition of the ‘Yevreiski Mir’ Newspaper, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2021, t. 33, s. 257-270.

 • Propola K., Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”, „Studia Judaica”, 2021, nr 1 (47), s. 243-264.

 • Propola K., The Victory Day Celebrations in Israel in the Light of Articles in Russian-language Israeli Web Portals, „Studia Judaica”, 2020, nr 2 (46), s. 357-373.

 • Propola K., Cadyk Elimelech z Leżajska w świetle internetowego wydania amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2020, t. 32, s. 167-178.

 • Propola K., Recepcja reformy cerkiewnej Piotra Wielkiego przez środowiska starowiercze w XVIII w., „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2019, t. 31, s. 73-84.

 

Recenzje

 • Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, red. Grzegorz Zamoyski, wyd. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Rzeszów 2018, ss. 394, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2020, t. 32, s. 274-277.

 

Prace pod redakcją

 • Wschód-Zachód. Interakcje na przestrzeni dziejów, red. K. Propola, Rzeszów 2017.

Pobyty naukowe

 • 2022 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy)

Projekty

 • 2022-2023 - Grant „Młody Naukowiec” Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, temat: Medialny obraz cmentarza żydowskiego w Rybotyczach i jego rola w kształtowaniu pamięci o wielokulturowym dziedzictwie lokalnej wspólnoty, nr projektu: IH-04/2022/MN. Kwota: 5220,00 zł.

Konferencje naukowe

 • 28 marca 2023 r. - International Conference 'Jews of East-Central Europe after the Catastrophe: Multiplicity of Experiences, 1945–1956', referat: Cultivating the Memory of the Fate of Soviet Jews During World War II in the First Post-War Years in Light of Contemporary Russian-Language Jewish Media, Lviv, 27-28 marca 2023.

 • 10 czerwca 2022 r. - Konferencja Naukowa „Różnice. Problemy dialogu międzykulturowego”, referat: Kwestia cmentarza żydowskiego w Rybotyczach jako element dialogu międzykulturowego na Podkarpaciu, Rzeszów, 10 czerwca 2022.

 • 27 kwietnia 2021 r. - „Kobieta żydowska: nowe badania i perspektywy badawcze”, referat: Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”, Kraków, 26-28 kwietnia 2021 r. [konferencja on-line].

 • 6 listopada 2017 r. - II Naukowa Konferencja Geopolityczna "O światową republikę rad": Ideologia i geopolityka radziecka wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1917-1991, referat: Patriarcha Tichon a rządy bolszewików 1917-1925, Oświęcim, 6 listopada 2017 r.

Organizacja konferencji naukowych i wydarzeń

 • konferencji naukowych jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

-7 listopada 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kobieta przełomu wieków. Pomiędzy tradycją a  nowoczesnością, Uniwersytet Rzeszowski.

-8 października 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura i oświata II RP", Uniwersytet Rzeszowski.

-25 października 2016 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tam gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni dziejów", Uniwersytet Rzeszowski.

 • konferencji naukowych lub kongresów jako członek Komitetu Organizacyjnego lub jako wolontariusz:

-6-8 sierpnia 2018 r. - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Archives and Jewish Galicia", Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

-23 listopada 2017 r. - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy", Uniwersytet Rzeszowski.

-15 maja 2017 r. - III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski.

 • organizacja i prowadzenie lub współorganizacja wykładów i spotkań z zaproszonymi gośćmi:

-23 kwietnia 2018 r. - warsztaty z p. Kamilem Janickim pt. "O historii w sposób przystępny"

-20 grudnia 2017 r. - spotkanie autorskie i promocja książki dra inż. Macieja Milczanowskiego pt. "Taktyka i przywództwo Aleksandra Wielkiego"

-28 kwietnia 2017 r. - spotkanie z ppor. Henrykiem Atemborskim - weteranem walk z hitlerowskim okupantem z rejonu Kielecczyzny

-27 kwietnia 2017 r. - wykład dra inż. Macieja Milczanowskiego pt. "Bliski Wschód wczoraj i dziś"

-17 marca 2017 r. - wykład prof. Aleksandra Halla pt. "Francuska scena polityczna w XX i XXI w."

-1 grudnia 2016 r. - wykład prof. Romana Michałowskiego pt. "Chrystianizacja ziem polskich w X i XI w."

-19 października 2016 r. - wykład prof. Antoniego Dudka pt. "Okrągły Stół - przemiana czy przekręt?"

 

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

       Członek zwykły (od 2022)​

 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

       Członek zwykły (od 2021)

 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Rzeszowie​

       Członek Komisji Rewizyjnej (od 2021, w latach 2017-2021 członek zwykły)​​

PUBLICYSTYKA

PUBLICYSTYKA

Obecność w mediach (wybrane pozycje - stan na grudzień 

2023 r.)

Publikacje

Felietony i analizy

 

Reportaże

Wywiady

Komentarze

Inne

Dziennikarstwo radiowe, programy i podcasty

Gościnnie

 • Debata kandydatów na posłów na Sejm RP z okręgu 23 (2023)

Programy w ramach Rzeszów Info

 • Seria wywiadów z zaproszonymi gośćmi - uczestnikami oraz ekspertami Konferencji Media Info 2023 Rzeszów: "Dezinformacja - bomba atomowa XXI wieku"(2023)

 • Seria wywiadów z okazji Dnia Kobiet z wybranymi przedstawicielkami podkarpackiego życia publicznego (2023)

 • Materiały o charakterze reklamowym m.in. restauracji, a także sklepu wędkarskiego (2023)

Podcasty autorskie

 • Historyk vs. Świat (2022)

Programy w ramach Rzeszow112.pl

 • Debata kandydatów na prezydenta Miasta Rzeszowa (2021)

 • Z młodymi o polityce (2020-2022)

 • Spotkania z monarchistami (2020)

 

Audycje radiowe w ramach Akademickiego Radia Feniks.fm

 • Okazjonalnie inne audycje, w tym m.in. wywiady z gwiazdami rzeszowskich KultURaliów w 2017 r.

 • Poranek z Feniks.fm (2017-2018)

 • Okiem historyka (2016-2018)

Występy w mediach jako gość

 

 • Wywiad nt. powstania i historii Republiki Tarnobrzeskiej, Radio SuperNova Stalowa Wola, 9.11.2023.

 • Komentarz na temat wyborów parlamentarnych w Polsce dla japońskiego "Asahi Shimbun", 16.10.2023.

 • Wywiad nt. historii rodu Horodyńskich, Radio SuperNova Stalowa Wola, 20.09.2023.

 • Wywiad nt. inżyniera Bronisława Chudzyńskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego, Radio SuperNova Stalowa Wola, 13.09.2023.

 • Propola K., Krystian Propola o Olszańskim w Rzeszowie: Ta pokazówka była ewidentnie w interesie Rosji [rozmowę przeprowadził J. Sułuja, 25.07.2022], Rzeszów Info, 2022, w: https://rzeszow-info.pl/krystian-propola-o-olszanskim-w-rzeszowie-ta-pokazowka-byla-ewidentnie-w-interesie-rosji/ [dostęp dn. 17.09.2022 r.].

 • Konkrety i opinie, TVP 3 Rzeszów, 3.05.2021.

 • Wydanie specjalne programu z okazji Święta Niepodległości, TVP 3 Rzeszów, 11.11.2019.

 • Wydanie specjalne programu z okazji Święta Niepodległości, TVP 3 Rzeszów, 11.11.2018.

 • „Ostatnia misja: Bronisław Chudzyński”, reż. M. Bożek, 2018.

Podczas udzielania wywiadu dla Radia SuperNova Stalowa Wola, 2023 r.
W trakcie prowadzenia debaty kandydatów w wyborach do Sejmu RP, Rzeszów 2023 r. (fot. Jakub Wawruch)
Fotografia wykonana po wywiadzie dla Radia Eska Rzeszów, 2023 r.
We współpracy z red. Goku Fujiwarą z japońskiego "Asahi Shimbun" w dniu wyborów parlamentarnych w Polsce, Rzeszów 2023 r.
410626939_325950686999954_18467147796683
Praca przy ściance z gośćmi konferencji Media Info 2023 - na zdjęciu z prezydentem Miasta Rzeszowa, Konradem Fijołkiem, Rzeszów 2023 r. (fot. Kuba Kluz)
Praca reporterska podczas otwarcia restauracji PINK SUSHI Rzeszów, 2022 r.
W trakcie nagrywania programu dla portalu Rzeszow112 (obecnie Halo Rzeszów), 2022 r.
410693421_340753862032620_30036579790304
Podczas pracy dziennikarskiej w ramach Dnia Bieszczadzkiego w Millenium Hall, Rzeszów 2021 r.
Dyskusja w programie Konkrety i opinie na antenie TVP 3 Rzeszów, poświęcona Konstytucji 3 Maja, 2021 r.
W plenerowym studiu TVP 3 Rzeszów z okazji odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego, Rzeszów 2019 r.
Kadr z filmu "Ostatnia misja: Bronisław Chudzyński", 2018 r.
Pierwszy raz na okładce - miesięcznik "Czas Rzeszowa", 2018 r.
W plenerowym studiu Radia Feniks.fm podczas KultURaliów w 2017 r. - rozmowa z Grabażem, liderem m.in. zespołu Strachy na Lachy
KONTAKT
bottom of page